Opis wskazań sygnału w w 3G-LTE CSQ RSSI RSRP RSRQ

Co oznaczają wartości przy CSQ, RSSI, RSRP, RSRQ.

Poniżej opis co one oznaczają i jak odczytywać i interpretować przy nich wartości .

Pierwszym parametrem będzie:
CSQ: - Wartość określająca siłę sygnału i przyjmuje wartości:

pomiędzy 31 a 20    moc sygnału bardzo dobra
pomiędzy 19 a 14    moc sygnału dobra
pomiędzy 13 a 10    moc sygnału słaba
pomiędzy   9 a   1    moc sygnału bardzo słaba
równa 0                   brak sygnału

CSQ 20-31 Doskonały sygnał GSM, brak zakłóceń i problemów z jakością transferu danych.
CSQ 10-19 Sygnał w normie, możliwe zakłócenia i opóźnienia w transferze danych
CSQ   0-9   Brak lub słaby sygnał wysokie zakłócenia.Problemy z wykonaniem połączenia,brak możliwości transferu danych.

RSSI: - (Received Signal Strength Indicator) - miara pomocnicza; wskaźnik siły odbieranego sygnału włącznie z zakłóceniami przez co słabo przekłada się na moc sygnału użytecznego dostarczanego do użytkownika; większa aktywność transferu danych, większe RSSI i przyjmuje wartości:

większe lub rówane -51 dBm a -73 dBm moc sygnału bardzo dobra
pomiędzy -75 dBm a -85 dBm moc sygnału dobra
pomiędzy -87 dBm a -93 dBm moc sygnału słaba (poszukać lepszej lokalizacji modemu lub zakup anteny zewnętrznej.
mniejsze niż -95 dbm            moc sygnału bardzo słaba

RSRP:  - (Reference Signal Receive Power {Received Power of the Reference Signal}) - miara mocy sygnału i przyjmuje wartości:

większe niż -79 dBm                 moc sygnału bardzo dobra
pomiędzy -80 dBm a -90 dBm   moc sygnału dobra
pomiędzy -91 dBm a -100 dBm moc sygnału słaba (poszukać lepszej lokalizacji modemu lub zakup anteny zewnętrznej.
mniejsze niż -100 dbm              moc sygnału bardzo słaba

RSRQ: - (Reference Signal Received Quality) - miara jakości połączenia i przyjmuje wartości:

większe niż -9 dB                wskazanie  bardzo dobre
pomiędzy -10 dB a -15 dB   wskazanie dobra
pomiędzy -16 dB a -20 dB   wskazanie słabe  (poszukać lepszej lokalizacji modemu lub zakup anteny zewnętrznej.
mniejsze niż -20dB -            wskazanie bardzo słabe

Parametry sygnału LTE

Prędkości podawane dla LTE:
- Do 45Mbps (5MHz).
- Do 326Mbps (20MHz).
Są szczytowymi prędkościami i nie oznaczają wzrostu pojemności sieci. Najwięcej zyskują użytkownicy znajdujący się w pobliżu stacji bazowych, tam gdzie panują doskonałe warunki łączności radiowej. Tak więc tylko kilku szczęśliwców będzie w pełni korzystać z możliwości LTE. Średnia prędkość uzyskiwana przez LTE wynosi do 30Mbps (20MHz).


RSRP (dBm) (Reference Signal Receive Power {Received Power of the Reference Signal})
miara mocy sygnału (od −140 do −44 dBm); 
Bardzo dobrze: więcej niż -79 [więcej niż RSRP62]
Dobrze: od -80 do -90 [RSRP61 - RSRP51]
Trzeba coś zmienić: od -91 do -100 [RSRP50 - RSRP41]
Źle: mniej niż -100 [mniej niż RSRP40]

RSRQ (dB) (Reference Signal Received Quality)
miara jakości sygnału (od −19.5 do −3 dB)
Bardzo dobrze: więcej niż -9
Dobrze: od -10 do -15
Trzeba coś zmienić: od -16 do -20
Źle: mniej niż -20

SINR (dB) (signal-to-interference-plus-noise ratio)
miara jakości sygnału użytkowego w stosunku do zakłóceń szumu
Bardzo dobrze: więcej niż 21
Dobrze: od 13 do 20
Trzeba coś zmienić: od 0 do 12
Źle: mniej niż 0

 
RSSI (dBm) (Received Signal Strength Indicator)
miara pomocnicza; wskaźnik siły odbieranego sygnału włącznie z zakłóceniami przez co słabo przekłada się na moc sygnału użytecznego dostarczanego do użytkownika; większa aktywność transferu danych, większe RSSI
Bardzo dobrze: więcej niż -57
Dobrze: od -58 do -79
Trzeba coś zmienić: od -80 do -96
Źle: mniej niż -96
 
 
Można przyjąć mniej restrykcyjne wielkości, ale przy dopuszczalnej mocy nadajników w PL i ich małej ilości powyższe wartości lepiej oddają rzeczywiste warunki.

Wskazania należy też odpowiednio interpretować. Np.: RSRP na poziomie 100dBm i RSRQ na poziomie -8dB powinny zapewnić dobre warunki łączności. Dlaczego powinny, a nie na zapewnią na 100%? Ponieważ wskazywane przez urządzenie wartości są wielkościami uśrednionymi i słabe parametry wskazują na istnienie problemu, ale już dobre parametry wcale nie potwierdzają braku problemów w łączności.

Przydatna strona: http://btsearch.pl/

https://www.lte-anbieter.info/ltewatch/index-en.php